Tập đọc 1, Bài Ôn tập : Tiết 1, 2, GV Võ Thị Kim Phượng