LT&C lớp 3A. Bài MRVT Thien nhiên,Dấu chấm dấu phẩy- GV Nguyễn Tấn Hải.