Lớp 2: Thể duc, bài Chuyền cầu.Trò chơi: Ném bóng trúng đích. Gv lê Văn Chởn