Lớp 2: Thể dục:Trò chơi: Chuyền đồ vật GV Lê Văn Chởn