Lớp 2B. Tập đọc bài: Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiết 2). GV: Dương Công Độ